martes, 21 de agosto de 2018

¡Ayayaw! - CANCIÓN GRACIOSA EN AYMARA

Jta. Elias Reynaldo Ajata Rivera
AYMAR YATIQAÑA¡Ayayaw, ayayaw, kullaka! Purakaw usutu. Phathank ch’it achachi sasakiw warmijas sisxitu. ¡AYAYAW, AYAYAW, HERMANA! ME DUELE EL ESTÓMAGO. VIEJO PANZÓN DICIENDO NOMÁS HASTA MI MUJER YA ME HA DICHO Wallq’i khuchhjamaw sarnaqasktha. Kukay waxt’askita. (PÄ KUTI) Wayayay Kukay waxt’askita. Wayayayay wayayay Kukay waxt'askita. ESTOY CAMINANDO COMO CHANCHA PREÑADA. COCA PUES REGALAME (REGALAME COCA). (BIS) WAYAYAY COCA PUES REGALAME (REGALAME COCA). WAYAYAYAY WAYAYAY COCA PUES REGALAME (REGALAME COCA). ¡Ananay, ananay, jilata! P’iqijaw usutu. Jurmarar lluqalla sasakiw awichas sisxitu. ¡ANANAY, ANANAY, HERMANO! ME DUELA MI CABEZA. CHANGO (CHICO) MOCOSO DICIENDO NOMÁS HASTA MI ABUELA YA ME HA DICHO. T’uqu wallpjamaw jikxatastha. Phasamp jawintita. (PÄ KUTI) Wayayay Phasamp jawintita. Wayayayay wayayay Phasamp jawintita. ME ENCUENTRO COMO GALLINA CLUECA. UNTAME CON “PHASA” (ARCILLA COMESTIBLE). (BIS) WAYAYAY UNTAME CON “PHASA” (ARCILLA COMESTIBLE). WAYAYAYAY WAYAYAY UNTAME CON “PHASA” (ARCILLA COMESTIBLE). ¡Atataw, atataw, kullaka! Jikhaniw usutu. Warmimaw janartam sasakiw jilajas sisxitu. ¡ATATAW, ATATAW, HERMANA! ME DUELE LA ESPALDA. TU MUJER TE HA DESTAPADO DICIENDO NOMÁS HASTA MI HERMANO YA ME HA DICHO. Achach waq’anjamaw k’umnaqtha. Qaquntaskitaya.(PÄ KUTI) Wayayay Qaquntaskitaya. Wayayayay wayayay Qaquntaskitaya. ESTOY CAMINANDO ENCORVADO COMO GARZA (MACHO) VIEJA. FROTAME PUES (MASAJEAME PUES). (BIS) WAYAYAY FROTAME PUES (MASAJEAME PUES). WAYAYAYAY WAYAYAY FROTAME PUES (MASAJEAME PUES). ¡Achhikiw, achhikiw, jilata! Kay nakharayastha. Jayratjam lurastax sasakiw tatajas sisxitu. ¡ACHHIKIW, ACHHIKIW, HERMANO! ME HICE QUEMAR EL PIE. POR FLOJO TE HAS HECHO DICIENDO NOMÁS HASTA MI PADRE YA ME HA DICHO. Chhaxchhasir k’ank'jamaw kachnaqtha.
Jayump willxatita.(PÄ KUTI)
Wayayay Jayump willxatita. Wayayayay wayayay Jayump willxatita. ESTOY CAMINANDO CONTONEANDO COMO GALLO QUE SE APAREA. ESPARCEME CON SAL. (BIS) WAYAYAY ESPARCEME CON SAL. WAYAYAYAY WAYAYAY ESPARCEME CON SAL. ACLARACIÓN: Se mantuvo las interjecciones aymaras en la traducción al castellano: ¡Ayayaw!, ¡Ananay!, ¡Atataw!, ¡Achhikiw!

Facebookan arst'asma:
COMENTA EN FACEBOOK:


Aymar yatiqañatakix, Facebookan Aymar Yatiqaña tamar mantma.
PARA APRENDER AYMARA, INGRESA AL GRUPO AYMAR YATIQAÑA EN FACEBOOK:

Facebook llika chiqajs arktapxarakismawa:
TAMBIÉN PUEDEN SEGUIR MI PÁGINA DE FACEBOOK:

TWITER:No hay comentarios :